O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • Knihovna zahájila činnost v roce 1946; 1973-1976 dočasně uzavřena.
  • Listopad 1976: Otevřena nově vybavená knihovna v budově místního národního výboru. 6. ledna 2003 zapsána jako "Obecní knihovna v Černovicích" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 3477/2003.
  • 2004: zřízena tři počítačová pracoviště s připojením na internet.